Naše krédo je 100% diskrétnosť. Získame pre Vás požadované informácie diskrétne. Všetko prebieha v maximálnej diskrétnosti, stretnutia sú v Prešove a Košiciach alebo na dohudnotom mieste a informácie o priebehu akcie sú odovzdávané osobne.

Prečo nás potrebujete?

Pretože informácie sú pre Vás dôležitým prostriedkom na získanie potrebných vedomostí. Pretože nemáte čas a priestor a ani potrebné skúsenosti a profesionalitu v tejto oblasti. Pretože získané poznatky Vám pomôžu správne sa rozhodnúť.

 • Viete čo robia

  vaše deti po skončení vyučovania keď vy ste ešte v práci?

 • Prisťahoval sa

  k vám nový sused a potrebujete o ňom niečo zistiť?

 • Je váš zamestnanec

  alebo blízka osoba práceneschopný(á) a myslíte si, že čas netrávi len doma na PN-ke?

 • Odcudzili

  vám niečo a chcete to naspäť???

 • Doplatili

  ste na neseriózneho obchodného partnera, či nespoľahlivého zamestnanca?

Naša záruka

Spoločnosť podniká v oblasti bezpečnostných služieb v rozsahu zákona: NR SR č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti). Ďalšou zárukou pre Vás sú naše dlhoročné praktické skúsenosti v kriminalistike, sledovaní, pátraní. Máme zaužívané štandardné a uznávané metódy a postupy..

Detektívna služba:

Detektívna služba je zameraná na:

 • hľadanie osoby (zisťuje sa jej pobyt, výskyt, styky, prípadne ďalšie skutočnosti)
 • hľadanie majetku (zisťuje sa jeho objem, miesto výskytu, príp. ďalšie skutočnosti)
 • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom...
„Vždy to vyzerá ako nemožné, až pokým to niekto nespraví.“
Nelson Mandela

Poskytujeme tieto služby • - Previerky obchodných partnerov
 • - Sledovanie osôb a vecí
 • - Pozorovanie voľnočasových aktivít vašich detí
 • - Doručovanie zásielok
 • - Pátranie po osobách a veciach, majetku
 • - Hľadanie motorových vozidiel a prívesov, lízingových predmetov
 • - Zastupovanie na úradoch pri vybavovaní administratívnych úkonov
 • - Poradenstvo
 • - Detektívne služby pre banky a nebankové spoločnosti, leasingové, úverové a poisťovacie spoločnosti
 • - Detektívne služby pre advokátov
 • - Ostatné služby - podľa dohody

Detektívna služba


Určite sa Vám už vo Vašom podnikaní, alebo v osobnom živote stalo, že Vám chýbali určité informácie, na základe ktorých by ste sa rozhodli možno iným spôsobom, obchod radšej neuzavreli, alebo zmluvu nepodpísali. Práve tieto "chýbajúce" informácie môžu byť v správnom čase veľmi dôležité. Ak máte problém, s ktorým si neviete poradiť a nevie Vám pomôcť ani Polícia, alebo iný štátny orgán, obráťte sa na nás s dôverou a problém vyriešime k Vašej spokojnosti.

Služba sledovanie


Sledovanie osôb, objektov, vozidiel a následná dokumentácia činnosti sledovaných objektov. Buď formou klasickej fotografie, alebo kamerovým záznamom. Jedná sa o jednu z najnáročnejších služieb. Sledovanie je nutné spravidla vykonávať vždy s viacerými osobami, pri práci treba používať viacero dopravných prostriedkov. Každý prípad sledovania bude individuálne konzultovaný s klientom.

Služba pátranie


Po osobách, veciach, majetku . V tejto činnosti sa zameriavame najmä na osoby, ktoré sa nezdržujú v mieste svojho trvalého alebo obvyklého bydliska, nezvestné, osoby ktoré sa z rôznych dôvodov ukrývajú a podobne.